miniatura  

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w spisie rolnym na terenie gminy Firlej w 2020 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
https://ugfirlej.bip.lubelskie.pl/index.php?id=201&p1=szczegoly&p2=1523606