miniatura  

Można wykonać test na obecność wirusa.

Próbki do testów pobierane są w mobilnym punkcie pobrań w Lublinie przy ul. Stadionowej 1. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.  Koszt badania to 495 zł. Płatności dokonuje się wyłącznie kartą. Należy podjechać samochodem bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Więcej informacji pod numerem Infolinii Oddziału w Lublinie: 81 538 60 60 oraz 663 681 131, kontakt możliwy 8:00 – 12:00.
Można również wykonać testy na obecność przeciwciał we krwi. Ich obecność potwierdzi przebycie zakażenia. Testy te wykonuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, lub komercyjne laboratoria np. placówki Luxmed. Koszt badania do 100 zł.

Andrzej Trojak
Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w Lubartowie