miniatura   Czas zamknięcia filli biblioteki publicznej w Woli Skromowskiej nie był czasem zmarnowanym. Pracownicy szkoły podstawowej, członkowie OSP oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej wspólnymi siłami wykonali remont świetlicy wiejskiej.

Biblioteka ma się oczywiście dobrze i działa w pomieszczeniu zlokalizowanym wcześniej, ze zwiększonym księgozbiorem i wyposażeniem. Serdecznie zapraszamy do korzystania z jej zasobów, jak i do korzystania z pomieszczenia przeznaczonego na zebrania wiejskie, działalność OSP oraz sekcję tenisa stołowego.

Jednocześnie dziękujemy za włożoną pracę oraz zaangażowanie wszystkim, którzy poświęcili swój czas na pomoc.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg