miniatura   Czas zamknięcia filli biblioteki publicznej w Woli Skromowskiej nie był czasem zmarnowanym. Pracownicy szkoły podstawowej, członkowie OSP oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej wspólnymi siłami wykonali remont świetlicy wiejskiej.

Biblioteka ma się oczywiście dobrze i działa w pomieszczeniu zlokalizowanym wcześniej, ze zwiększonym księgozbiorem i wyposażeniem. Serdecznie zapraszamy do korzystania z jej zasobów, jak i do korzystania z pomieszczenia przeznaczonego na zebrania wiejskie, działalność OSP oraz sekcję tenisa stołowego.

Jednocześnie dziękujemy za włożoną pracę oraz zaangażowanie wszystkim, którzy poświęcili swój czas na pomoc.