miniatura   Rozpoczeliśmy naszą czołową inwestycję, jakże ważną dla Naszej Gminy - Budowę Oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano rozstrzygnięcia przetargu nieogrniczonego - wyboru oferty najkorzystniejszej firmy:
Instalbud Sp. z o.o.ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów na kwotę brutto:
11 131 500,00zł

Oferent został wezwany do przedłożenia gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz ubezpieczenia budowy i po weryfikacji przedłożonych dokumentów zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych budowy oczyszczalni ścieków.

Termin realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
W dniu 26 maja 2020 roku przekazaliśmy dokumentację techniczną i plac budowy.

Zgłosiliśmy rozpoczęcie robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie.

W chwili obecnej Wykonawca przygotowuje plac budowy, planuje zorganizować zaplecze budowy, sprawdzić niezbędny sprzęt budowlany i rozpocząć roboty budowlane.

Jednocześnie prowadzone są procedury aktualizacji umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – wystąpiono z wnioskiem o zawarcie aneksu i uzyskano wstępna zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie.

Prowadzona jest też korespondencja z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Lublinie dotycząca uzyskania pożyczki na finansowanie budowy.