miniatura  

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 1 - 26.06.2020

W dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniami mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 4 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 5 – 26 czerwca 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 

1 - 14 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15 – 26 czerwca 2020 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).

Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.
Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm.