miniatura  

Wszystkich, którzy złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego realizującego program „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o usunięcie lub odbiór i utylizację eternitu zawierającego azbest lub są zainteresowani złożeniem takiego wniosku informujemy, że na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl zawarte są  informacje dotyczące realizacji programu.