miniatura  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Firlej, stypendia szkolne w bieżącym semestrze zostały przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

W praktyce oznacza to, że wypłata w/w świadczeń nastąpi w formie przelewu na wskazany przez beneficjentów pomocy rachunki bankowe bez konieczności przedstawiania faktur dokumentujących poniesienie wydatków edukacyjnych.

Jednocześnie informujemy, iż forma pieniężna stypendium przyznanego na bieżący semestr jest rezultatem zachowania środków ostrożności w szczególnym czasie ogłoszonego stanu epidemii. W przyszłości nie będzie traktowana jako alternatywna forma przyznawania stypendium szkolnego.