miniatura   Dobre wieści - Gmina Firlej znalazła się na listach związanych z dofinansowaniem budowy dróg!

Szanowni Państwo Gmina Firlej znalazła się na dwóch listach podstawowych w związku z dofinansowaniem budowy drogi gminnej nr 103318L w miejscowości Serock w wysokości: 549 540,00 zł. wkład własny Gminy: 366 361,58 zł.

Jesteśmy także na liście podstawowej budowy drogi powiatowej nr 1529L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530L w miejscowości Sobolew - Ciemno- Etap I-III w wysokości: 3 268 666,00 zł. wkład własny Powiatu i Gminy : 1 400 856,73 zł.

Poniżej zamieszczamy linki do pobrania dokumentów potwierdzających decyzje.

 

Pismo przekazujące listy zatwierdzone

Lista zadań zatwierdzonych