miniatura  

Niniejszym informujemy, iż  rozpoczęła się procedura przyznania stypendium szkolnego na drugi okres roku szkolnego 2019/2020.

W związku z powyższym adresaci decyzji przyznających w/w stypendium na okres wrzesień – grudzień 2019 r. zobowiązani są do weryfikacji uprawnień do otrzymania stypendium w okresie od stycznia br. (w szczególności do ponownego przeliczenia dochodu swoich rodzin w odniesieniu do kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium, a także m.in. skreślenie z listy uczniów szkoły, otrzymanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, zmiana miejsca zamieszkania ucznia poza teren gminy Firlej).

W sytuacji gdy warunki przyznania stypendium szkolnego nie zmieniły się w stosunku do tych, które zostały określone we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego złożonym w okresie wrzesień – grudzień 2019 r., beneficjenci w/w pomocy zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na zmianę decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020.

W sytuacji gdy warunki przyznania stypendium szkolnego zmieniły się w stosunku do tych, które zostały określone we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego złożonym w okresie wrzesień – grudzień 2019 r., beneficjenci w/w pomocy zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia, w którym wskażą jakie przesłanki przyznania w/w pomocy ustały wraz z określeniem terminu tych zmian.

Formularze w/w oświadczeń dostępne są w formie elektronicznej poniżej oraz na stronie:

- szaszfirlej.bip.lubelskie.pl (w zakładce „Stypendium szkolne”)

oraz papierowej przy urnie umieszczonej przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej w Firleju.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy umieścić w w/w urnach w kopertach lub koszulkach ze wskazaniem adresata – SZASz w Firleju.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się pod nr tel.: 81 8575203 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy również, że z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej w ramach przyznanego stypendium szkolnego będą uwzględniane jako kwalifikowane wydatki poniesione na zakup urządzeń niezbędnych do realizacji nauki w w/w formie takich jak: laptopy, komputery stacjonarne lub tablety. Dodatkowo będzie można zrefundować koszty korzystania z Internetu za okres zdalnego nauczania.

pdf icon Oświadczenie 1

pdf icon Oświadczenie 2