miniatura  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że codziennie w godzinach 7.30 – 19.00 pod numerem telefonu 789 416 579 pracownicy ośrodka pełnią dyżur telefoniczny. Podczas dyżuru można uzyskać niezbędne informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy przez osoby potrzebujące, przebywające w kwarantannie domowej oraz przez pozostałe osoby.

Informujemy również, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie uruchomiło specjalny numer telefonu: 500 728 406 pod którym , w godzinach 7.30-19.00, dyżur pełnić będą specjaliści z zakresu interwencji kryzysowej, w tym poradnictwa psychologicznego dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz będących w kryzysie ,w szczególności poddanych kwarantannie.

Podajemy również całodobowy dyżurny numer Sanepidu : 81 855 24 43
oraz telefony do najbliższych oddziałów zakaźnych w szpitalach:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16: 81 534 94 14
Oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie –Oddział zakaźny dla dzieci ul. m. Biernackiego 9 : 81 740 235 78