miniatura   Z końcem lutego zakończyły się zebrania sprawozdawcze OSP na terenie Gminy Firlej. W trakcie tych spotkań omówionych zostało wiele ważnych kwestii odnośnie działania OSP w naszej gminie, ustalono plany działania w kolejnych latach oraz podsumowany został rok 2019 i częściowo 2020 w których bez cienia wątpliwości poczynione zostały znaczące kroki w celu rozwoju i wsparcia naszych jednostek OSP

Krótkie podsumowanie działań:

✔️Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP w Kamionce 2019r. wyniki:
1. OSP Wola Skromowska 111,13 pkt;
2. OSP Kunów 115,00 pkt;
3. OSP Firlej 118,37 pkt;
4. OSP Przypisówka 120,57 pkt;
5. OSP Sobolew 127,93 pkt;
6. OSP Nowy Antonin 131,54 pkt;
7. OSP Sułoszyn 136,94 pkt;
8. OSP Serock 138,23 pkt.

✔️Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze OSP w Lubartowie 2019r. wyniki:
6. OSP Wola Skromowska;
8. OSP Przypisówka.

✔️Remont pomieszczeń garażowych w OSP Firlej oraz zakup wyposażenia do garażu głównego.

✔️Zakup nowego wozu strażackiego marki MAN TGM 13.290 na zabudowie firmy Stolarczyk dla OSP Firlej.

✔️Podjęcie uchwały Gminnego Zarządu OSP o zmianach w strukturach zarządu oraz o dalszych działaniach przyszłościowych.

✔️Podjęcie uchwał przez Gminny Zarząd OSP o nadaniu sztandarów dla jednostek OSP Sułoszyn i OSP Sobolew.

✔️Częściowy remont strażnicy OSP Sułoszyn.

✔️Decyzja Gminnego Zarządu OSP o likwidacji nieaktywnych pojazdów poszczególnych jednostek OSP i plany zakupienia pojazdów zastępczych.

✔️Prace remontowe w strażnicy i garażu OSP Kunów oraz remizie OSP Serock.

✔️Kursy i szkolenia dla Druhów i Druhen poszczególnych jednostek OSP.

✔️Bieżące naprawy samochodów w poszczególnych jednostkach OSP.

✔️Zakup krzeseł oraz przekazanie stołów na wyposażenie strażnicy OSP Antonin.

✔️Zakup wyposażenia, sprzętu, strojów, umundurowania oraz renowacje w ramach dotacji 5000+ dla OSP w Gminie Firlej: OSP Firlej x2, OSP Przypisówka, OSP Serock, OSP Kunów, OSP Wola Skromowska, OSP Sułoszyn, OSP Antonin.

✔️Organizacja i zabezpieczenie powiatowych, gminnych oraz lokalnych wydarzeń organizowanych cyklicznie na terenie Powiatu Lubartowskiego i terenie Gminy Firlej.

✔️Współpraca OSP i współorganizacja wydarzeń razem z KGW na terenie Gminy Firlej.

✔️Nowe stawki wyjazdowe za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla druhów jednostek OSP.

✔️Czynna współpraca jednostek z Samorządem Gminy Firlej oraz Państwową Komendą Powiatową w Lubartowie.

Te oraz wiele innych działań to wspaniałe inicjatywy za które serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym Druhnom i Druhom.