miniatura  

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Radosław Janczara

W tym tygodniu przyjmie interesantów 31 stycznia (piatek) w pokoju 24 w godz. 1300 -1500.