miniatura  

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości letniskowych w 2020 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE

 

 

 

 23.03.2020

A,B,C,D,E

06.04.2020

A,B,C,D,E

 

27.04.2020

A,B,C,D,E

11.05.2020

A,B,C,D,E

 

25.05.2020

A,B,C,D,E

08.06.2020

A,B,C,D,E

 

22.06.2020

A,B,C,D,E

13.07.2020

A,B,C,D,E

 

27.07.2020

A,B,C,D,E

10.08.2020

A,B,C,D,E

 

24.08.2020

A,B,C,D,E

14.09.2020

A,B,C,D,E

 

28.09.2020

A,B,C,D,E

12.10.2020

A,B,C,D,E

 

26.10.2020

A,B,C,D,E

09.11.2020

A,B,C,D,E

 

A– METAL, TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty)

B– ODPADY ZMIESZANE (pojemnik zielony lub szary)

C- SZKŁO (worek zielony)

D– PAPIER (worek niebieski)

E- BIOODPADY (worek brązowy)

Odpady wystawione w widocznym miejscu przed posesją odbierane będą od godz. 7.00

Odpady odbierać będzie : Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o. o., ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów, tel.25 755 31 55