miniatura  

Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców w 2020 r.

MIEJSCOWOŚĆ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Firlej
Przypisówka
Serock
Sułoszyn
Pożarów
Wola Skromowska
Bykowszczyzna

15.01.2020

A,B,E

 12.02.2020

A,B,E

 11.03.2020

A,B,C,D,E

08.04.2020

A,B,E

 

24.04.2020

B,E

13.05.2020

A,B,E

 

29.05.2020

B,E

 10.06.2020

A,B,C,D,E

 

26.06.2020

B,E

08.07.2020

A,B,E

 

24.07.2020

B,E

12.08.2020

A,B,E

 

28.08.2020

B,E

09.09.2020

A,B,C,D,E

 

25.09.2020

B,E

14.10.2020

A,B,E

 

30.10.2020

B,E

18.11.2020

A,B,E

09.12.2020

A,B,C,D,E

Kunów
Łukówiec
Zagrody Łukowieckie
Nowy Antonin
Stary Antonin
Wólka Rozwadowska
Baran
Czerwonka Poleśna
Majdan Sobolewski
Sobolew
Sobolew Kolonia
Wólka Mieczysławska
Czerwonka Gozdów

22.01.2020

A,B,E

05.02.2020

A,B,E

04.03.2020

A,B,C,D,E

01.04.2020

A,B,E

 

24.04.2020

B,E

06.05.2020

A,B,E

 

29.05.2020

B,E

03.06.2020

A,B,C,D,E

 

26.06.2020

B,E

01.07.2020

A,B,E

 

24.07.2020

B,E

05.08.2020

A,B,E

 

28.08.2020

B,E

02.09.2020

A,B,C,D,E

 

25.09.2020

B,E

07.10.2020

A,B,E

 

30.10.2020

B,E

 04.11.2020

A,B,E

 02.12.2020

A,B,C,D,E

A– METAL, TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty)

B– ODPADY ZMIESZANE (pojemnik zielony lub szary)

C- SZKŁO (worek zielony)

D– PAPIER (worek niebieski)

E- BIOODPADY (worek brązowy)

Odpady wystawione w widocznym miejscu przed posesją odbierane będą od godz. 7.00

Odpady odbierać będzie : Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o. o., ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów, tel.25 755 31 55