pdf icon1   Informacja o obszarze zaopatrzenia i jakości wody dostarczanej odbiorcom z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Firlej.