miniatura   Pod taką nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju we współpracy z Gminą Firlej i jednostkami partnerskimi realizował projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dziś w Urzędzie Gminy w Firleju odbyła się konferencja podsumowująca całość projektu oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursu między-szkolnego „Jestem Bezpieczny”.

"Drogowskaz Bezpieczeństwa" - to wartościowa wskazówka mówiąca, jaką drogą podążać aby było bezpiecznie. Jakie alejki wybierać w naszej codzienności aby nie błądzić w ogrodzie życia, którym wszyscy spacerujemy. Ten drogowskaz to pokazanie, że są dwie strony medalu a my sami jesteśmy po to aby tą właściwą stronę wybierać i pokazywać ją innym:

Pomimo, że jest przemoc może być też pomoc; uzależnienie a z drugiej strony umiejętność radzenia sobie z problemami; strach, który w każdej chwili może stać się spokojem; czasami jest smutek ale jest także szczęście; w konsekwencji narastających problemów pojawia się ból, którego przeciwieństwem jest błogostan i w końcu rozłąka czyli to co najgorsze a przecież może być Rodzina...

Nasza wspólna Rodzina pracująca w projekcie „Drogowskaz Bezpieczeństwa” to:

- Gmina Firlej;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Firlej;
- Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju;
- NZOZ Firlej;
- Komisariat Policji w Kocku;
- Lokalne Organizacje Pozarządowe NGO;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
i Wszyscy ci, których nie wymieniłem ale byli przez ten czas RAZEM z Nami.

Pamiętajcie jesteśmy RODZINĄ DOBRA, która pomaga, pomogła i pomoże wielu pokrzywdzonym, którzy takiej pomocy potrzebują - Dziękuję!