miniatura  

Informuję,  że pismem z dnia 18 października 2019 r. Nr ONS-HK.721/127/19 w oparciu o sprawozdania z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15 października 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdził, że

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Jednocześnie informuję, że woda dostarczana od dnia 18.10.2019 r. z następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie „FIRLEJ” – odbiorcom: w m. Firlej i  Osiedla Serock
  2. Ujęcie "SEROCK"  - odbiorcom w miejscowościach: Serock (bez Osiedla), Przypisówka, , Kunów, Nowy Antonin, Stary Antonin, Wola Skromowska, Wólka Rozwadowska, Pożarów, Sułoszyn, Bykowszczyzna, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Majdan Sobolewski, Sobolew, Sobolew Kolonia, Baran, Wólka Mieczysławska, Czerwonka Poleśna, Czerwonka Gozdów. Woda z ujęcia Serock będzie w okresie przejściowym profilaktycznie chlorowana.  

Wójt Gminy Firlej

mgr Dawid Tarnowski

pdf iconSzczegóły komunikatu