miniatura  

Informuję, że prowadzona jest stała dezynfekcja (chlorowanie) wody na ujęciu wody FIRLEJ spowodowana unieruchomieniem ujęć wody w SEROCKU i CZERWONCE GOZDÓW, i koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji sieci wodociągowej zasilanej dotychczas z tych ujęć.

Wójt Gminy Firlej

mgr Dawid Tarnowski