miniatura   Pismo z Ministerstwa w sprawie pomocy dla producentów rolnych.