miniatura  

Z DNIEM 18 WRZEŚNIA 2019 ROKU ZMIENIŁ SIĘ RACHUNEK BANKOWY, NA KTÓRY NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

NR RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT ZA ODPADY:
BS FIRLEJ, 32 8707 1016 0200 0781 2002 0067

RACHUNEK BANKOWY DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA PODATKI, WODĘ I ŚCIEKI, OPŁATĘ SKARBOWĄ ORAZ INNE DOCHODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN:

BS FIRLEJ, 41 8707 1016 0200 0781 2002 0002