miniatura   ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 września 2019 r.
uchylające rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego