miniatura   Ustalone zostały terminy zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego.

Zapraszamy na zebrania wszystkich mieszkańców każdej wsi. Ustalone terminy widnieją na zdjęciach.

01.jpg 02.jpg