miniatura   Wczoraj wspólnie z naszymi młodymi mieszkańcami gminy rozpoczeliśmy rok szkolny.

"Nie mogę złożyć Wam lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów" - to fragment przemowy Wójta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w Firleju, Woli Skromowskiej i Nowym Antoninie, Publiczną Szkołę Podstawową w Przypisówce w jego imieniu odwiedziła Dyrektor SZASZ w Firleju Pani Bogumiła Bodziacka.

Dziękujemy za zaproszenie Dyrekcji wszystkich placówek i życzymy powodzenia na nadchodzące, pracowite 10 miesięcy.