miniatura   Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju poszukuje osób, które mogą
świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze u niepełnosprawnego dziecka,
w miejscu jego zamieszkania, w zakresie:

- ćwiczenia oddechowe oraz masaż ręczny kończyn górnych i dolnych ,przyłóżkowo( 5 razy w tygodniu po 1 godzinie),
- terapia logopedyczna ( 2 razy w tygodniu po 1 godzinie),
- terapia zajęciowa ( 2 razy w tygodniu po 0,5 godziny).
Z uwagi na uchwałę Rady Gminy Firlej Nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018r. stawka za 1 godzinę usług specjalistycznych wynosi 18 zł brutto.
Osoby posiadające stosowne kwalifikacje , zainteresowane świadczeniem w/w usług, proszone są o kontakt z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju , Tel. 81 8575539 lub 81 8575549.