miniatura   30 maja 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Przypisówce odbył się Konkurs Recytatorski "Moja Ojczyzna".

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I-II z terenu Gminy Firlej. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Organizatorem konkursu była Pani Anna Ozonek. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnienie kultury języka wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzenie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci.