miniatura   Informacja o konferencji inaugurującej realizację projekt pn. „ DROGOWSKAZ BEZPIECZEŃSTWA” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - EDYCJA 2019r.

W dniu 29 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Firleju odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pt. „ DROGOWSKAZ BEZPIECZEŃSTWA” , który będzie realizowany przez Gminę Firlej  w okresie maj-grudzień 2019r. w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie” - EDYCJA 2019r.

Uczestników konferencji przywitał   Wójt Gminy Firlej Pan Dawid Tarnowski.

W konferencji udział wzięli  m.in. pracownicy socjalni i asystent rodziny z OPS w Firleju,  reprezentanci szkół  , służby zdrowia i biblioteki  z terenu gminy Firlej, przedstawiciele Stowarzyszeń z terenu gminy, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Firleju i Zespołu Interdyscyplinarnego w Firleju oraz  funkcjonariusze policji.

Maria Stawinoga- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju, będąca koordynatorem projektu ,  przedstawiła zebranym  zaplanowane w projekcie działania. Następnie  Pani Małgorzata Jarmuła,  zaprezentowała specjalistyczny wykład z tematyki przemocy w rodzinie.