Lawnicy2019   Ogłoszenie dotyczące kandydatów na ławników