miniatura   Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. „Przemienienia Pańskiego” w Firleju. Uroczystą mszę koncelebrował proboszcz naszej parafii ks. kanonik Antoni Buczyński. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Zbigniew Kuzia. We mszy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Firlej – Dawid Tarnowski, Przewodniczący Rady Gminy – Radosław Janczara, radni rady gminy i powiatu, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy Firlej. Uroczystość uświetniły także poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Po zakończeniu mszy św. mieszkańcy oraz delegacja władz samorządowych udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby tam złożyć okolicznościowy wieniec. W patriotyczny nastrój wprowadzili wszystkich zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej w Firleju, którzy przedstawili program patriotyczny. Po uroczystościach pod pomnikiem, przedstawiciele władz samorządowych tradycyjnie udali się złożyć kwiaty i zapalić symboliczne znicze na cmentarzu Powstańców Styczniowych w Sobolewie.