miniatura  

11 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju miało miejsce Wielkanocne spotkanie Zarządu Ogniska Gminnego ZNP oraz Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Firleju.

Wśród zebranych gości pojawił się Wójt Gminy Firlej - Dawid Tarnowski, który miał okazję osobiście złożyć życzenia zebranym gościom.

Każda inicjatywa lokalnych środowisk jest bliska naszemu sercu, dlatego dziękujemy za zaproszenie, życzymy zdrowia i samych sukcesów.