miniatura  

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Firleju obyło się posiedzenie Gminnego Zarządu OSP RP w Firleju.

Na posiedzeniu spośród obecnych delegatów wybrano reprezentujących zarząd.

Prezesem Gminnego Zarządu został Dawid Tarnowski - Wójt Gminy Firlej,

W-ce Prezesi - Adam Cybul - OSP Sułoszyn, Roman Zdunek - OSP Serock,

Komendant Gminny - Henryk Król - OSP Firlej,

Sekretarz - Grzegorz Smolak - OSP Przypisówka,

Skarbnik - Damian Lewtak - OSP Kunów.

Na zebraniu wybrano także delegatów gminnych do powiatu. Dziękujemy za możliwość spotkania i sprawnie przeprowadzone wybory uzupełniające.