11 marca dzien soltysa  

Drodzy Sołtysi...

W dniu dzisiejszym Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia wraz z wyrazami szacunku i uznania.
Państwa praca ma wyjątkowy charakter, gdyż Sołtys, jest zarówno gospodarzem jak i przedstawicielem wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem.
Na co dzień zajmują się Państwo sprawami lokalnych społeczności, starając się rozwiązywać problemy i mobilizować do działania.
W tym właśnie dniu pragnę Państwu życzyć zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu.
Z serdecznymi życzeniami
Dawid Tarnowski
Wójt Gminy Firlej