kaczor a  

Otrzymaliśmy przykrą wiadomość, że po ciężkiej chorobie zmarł nasz były długoletni pracownik Andrzej Kaczor.

Wyrazy głębokiego współczucia składa rodzinie Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Firlej.

Uroczystości pogrzebiowe odbedą się w Chełmie w kościele Miłosiedzia Bożego o godz. 12:00 w dniu 17 stycznia (czwartek) 2019 r.

Urząd Gminy organizuje wyjazd. Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu Urzędu Gminy proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 691 707 484 lub 603 372 793 do dnia 16.01.2019r. do godz. 14:00