Informacja akcyza 2019  

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy informuje:

W terminie od  1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

są przyjmowane w Urzędzie Gminy Firlej wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej