sesja r g  

Dnia 11 stycznia 2019 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

                                >> Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Firlej <<

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  5. Zamknięcie obrad

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara