miniatura   Do odbioru została oddana nowo wybudowana stacja uzdatniania wody w Czerwonce Gozdów. Budowa stacji ma na celu zniwelowanie problemów braku wody w sieci wodociągowej zaopatrującej mieszkańców naszej gminy jakie zdarzały się szczególnie w sezonie letnim.

Prace wykonawcze obiektu trwały pięć miesięcy, natomiast przygotowanie formalności do momentu zakończenia budowy to ok. 2,5 roku. Inwestorem w projekcie była Gmina Firlej. Na realizację projektu pozyskane zostały środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.

Całkowita wartość projektu: 1 187 889,84zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 820 899,47zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 130 000,00zł

Materiał dotyczący budowy stacji uzdatniania wody w Czerwonce Gozdów do obejrzenia w Kanale S - Wydanie Informacji 427 z dn. 30.11.2018r. (od 1:06:20)

Link do informacji: https://kanals.pl/wideo/informacje-edycja-427-30-11-2018

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg