miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

   Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

   Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firlej pokój nr 36.

   Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

   Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków i realizacji ww. projektu w tym druki

- Zgłoszeń lokalizacji,

- Oświadczenia,

   można uzyskać w Urzędzie Gminy Firlej pok. nr 36, nr tel. 81 857 50 41 wew. 27 na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka - Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku oraz w załączniku do niniejszej informacji.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019.

Pobierz Dotyczy
 
pdf iconPobierz Zgłoszenie lokalizacji i ocena stanu
 
pdf iconPobierz Oświadczenie o braku sprzeciwu
 
pdf iconPobierz Regulamin