sesja r g  

Dnia 16 października 2018 roku (wtorek) o godz.1400 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Lubartowskiego.
  7. Podsumowanie działalności Rady Gminy Firlej VII kadencji.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący 
Rady Gminy Firlej
Adam Toboła