miniatura   3 września 2018 r. rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Uczniowie po dwóch miesiącach wakacji powrócili do szkolnych ławek.

   Kolejny rok szkolny stawia przed społecznością szkolną nowe wyzwania, a decyzją Ministra Edukacji, rok ten obchodzony będzie pod hasłem: "Niepodległa". We wszystkich szkołach gminy Firlej zabrzmiał pierwszy dzwonek. Na uroczystych inauguracjach nowego roku szkolnego w Szkołach Podstawowych w Firleju, Nowym Antoninie, Przypisówce oraz Woli Skromowskiej, zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Zebranych swą obecnością zaszczycił Wójt Gminy Firlej pan Sławomir Cieszko, który życzył całej społeczności szkolnej samych sukcesów, realizacji wytyczonych celów, wykorzystania czasu nauki do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz osiągnięcia satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Jednocześnie poinformował, że w nowym roku szkolnym będzie rozpoczęta lub kontynuowana realizacja projektów edukacyjnych o wartości ponad 1 400 000 zł oraz zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne - muzyczne, teatralne czy taneczne, współfinansowane przez Samorząd Gminy Firlej.

Wszystkim nauczycielom, uczniom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom, życzymy spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego 2018/2019.