wspolpraca glowne  

Pozytywnym efektem współpracy Gminy Firlej i Powiatu Lubartowskiego było zorganizowane w dniu 28 sierpnia w budynku biblioteki w Sobolewie, spotkanie robocze Wójta Gminy Firlej z mieszkańcami miejscowości Sobolew i Kolonia Sobolew, którego tematem było przedstawienie postępów prac związanych z planowanymi inwestycjami drogowymi w tej części gminy.

            Na spotkaniu przedstawiono, omówiono i wspólnie zaakceptowano, przygotowywane od 2 lat i planowane w najbliższej przyszłości działania dotyczące inwestycji drogowych.  Proces przygotowania i realizacji ww. zadań, podzielony został na trzy etapy:

I etap - uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie we współpracy z Powiatem Lubartowskim wniosku o dofinansowanie ze środków UE na odcinek drogi powiatowej przez miejscowość Sobolew, dł. 970 m. Planowany termin realizacji - październik br.

II etap -  prowadzenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenie na budowę na odcinek drogi powiatowej Kolonia Sobolew do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka. Planowany termin realizacji - grudzień br.

III etap - prowadzenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenie na budowę na odcinek drogi gminnej w Koloni Sobolew do granicy gminy Firlej z gminą Michów. Planowany termin realizacji - I kwartał 2019 r.

            Wprowadzenie etapowania inwestycji przyczyni się do zwiększenia możliwości szybkiej realizacji poszczególnych odcinków ww. dróg z pozyskaniem różnorodnych źródeł dofinansowaniem ze środków krajowych  i Unii Europejskiej.