Rokowania2018   W dniu 23 sierpnia br. odbyły się rokowania pomiędzy Gminą Firlej reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Sławomira Cieszko, a Powiatem Lubartowskim reprezentowanym przez Starostę Lubartowskiego - Pana Fryderyka Pułę i Członka Zarządu Powiatu - Pana Radosława Guza.

 W wyniku tego spotkania uzgodniono, że Gmina Firlej czyli darczyńca przekaże na rzecz Powiat Lubartowskiego czyli obdarowanego, własną nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na utworzenie nowego odcinka drogi powiatowej nr 1536 L z miejscowości Sułoszyn, gm. Firlej do miejscowości Żurawiniec, gm. Ostrówek.

Podpisany protokół jest finałem działań zainicjowanych znacznie wcześniej stwarzają realną możliwość szybkiej realizacji tej inwestycji.

W załączeniu protokół z rokowań.pdf iconPobierz