1   Władze samorządowe Gminy Firlej z panem Wójta Sławomirem Cieszko na czele, dużą wagę przywiązują do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, min. zaopatrzenie w wodę poprzez wodociąg gminny.

   Pojawiające się okresowo w niektórych miejscowościach, problemy ze zbyt niskim ciśnieniem wody, zaczęto rozwiązywać już w roku 2016, kiedy wykonano nową studnię głębinową na ujęciu wody w miejscowości Czerwonka Gozdów (wartość robót to 130 000 zł). Badania wody potwierdziły jej dobrą jakość w związku z czym przystąpiono do przygotowywania drugiego etapu inwestycji - opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozyskanie dofinansowania, rozstrzygnięcie przetargu.
   W roku 2018 Gmina Firlej rozpoczęła realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów. Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej poprzez rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę. Całkowita wartość projektu: 1 187 889 zł, dofinansowanie Unii Europejskiej: 820 899 zł.
    Zakończenie w tym roku ww. inwestycji, realizowanej przez firmę TOMIX z Lubartowa, zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców naszej gminy, którzy dotychczas odczuwali okresowe niedogodności związane z zaniżonym ciśnieniem wody w wodociągu gminnym.