miniatura   Dobiega końca realizowany przez Gminę Firlej projekt pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu, po rozstrzygniętym przetargu, na budynkach mieszkalnych na terenie naszej Gminy, zostało zamontowanych 508 instalacji solarnych, które służą przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz wymieniono 25 pieców centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym na kotły opalane biomasą.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 767 113,52 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 4 252 209,23zł.

Wykonawca instalacji i pracownicy Gminy dokonują ostatnich odbiorów, tak aby w miesiącu wrześniu można było dokonać rozliczenia inwestycji.

Mamy nadzieję, że zamontowane instalacje w znacznym stopniu poprawią komfort życia mieszkańców i przyczynią się do poprawy czystości powietrza w naszej Gminie.