miniatura  

III Rajd Rowerowy dla Uczczenia Wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej organizowany pod patronatem Wójta Gminy Firlej.

   W dniu 21.07.2018 r. o godz. 9?? rozpoczął się rajd rowerowy w Firleju. Udaliśmy się przed kościół, gdzie otrzymaliśmy błogosławieństwo od księdza Proboszcza oraz zmówiliśmy modlitwę za żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Organizatorami rajdu byli: Koło historyczne Armii Krajowej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz stowarzyszenie „ToMY Razem”. Komandorem rajdu był Pan Jan Jezior, a w rajdzie uczestniczyło łącznie 112 osób w tym kombatanci z różnych środowisk niepodległościowych. Władze Gminy Firlej reprezentowali: Wójt Gminy - Pan Sławomir Cieszko, Z-ca Wójta - Pan Dariusz Firczuk, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Adam Toboła oraz przybyli radni. Rajd odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Firlej, głównego sponsora naszego rajdu w tym roku już po raz trzeci. Po omówieniu spraw organizacyjnych przez prowadzącego, podziękowano osobom, które brały czynny udział w przygotowaniu Rajdu, omówieniu krótkiej historii i szlaku bojowego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, złożono wieńce pod tablicą pamiątkową. W imieniu władz Gminy Firlej i Koła historycznego Armii Krajowej w Firleju, wieniec złożyli Wójt Gminy - Pan Sławomir Cieszko i Prezes Koła - Pani Małgorzata Gołębiowska. Następnie uczestnicy rajdu udali się kolumną zwartą, ulicami Firleja na cmentarz, gdzie spoczywa szer. JAN KARPOWICZ ps.”Góral” żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, który poległ w bitwie pod Firlejem w dniu 22.07.1944 r. Po omówieniu tego wydarzenia i złożenia wieńca wszyscy udali się promenadą do miejsca stoczonej potyczki przez Batalion pod dowództwem kpt. Franciszka Pukackiego ps. „Gzyms” z kolumną wojsk Niemieckich. Podczas jazdy słuchano pieśni partyzanckich z urządzenia zakupionego przez sponsorów z Firleja. W miejscu zorganizowanej zasadzki prowadzący przybliżył w dużym skrócie historię tego wydarzenia. Następnie przez Czerwonkę, Baran uczestnicy rajdu udali się drogami leśnymi pod pamiątkowy Krzyż w miejscowości Budy, gdzie pierwotnie spoczywał szer. Jan Karpowicz „GÓRAL”, który poległ w zasadzce pod Firlejem. Pan Mariusz Stefański omówił to wydarzenie. Po modlitwie za żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej złożono wiązankę kwiatów. Następnie udano się pod Pałac hrabiego Jerzego Żółtowskiego ps. „TOPÓR”, żołnierza Armii Krajowej, gdzie prowadzący Jan Jezior omówił historię tego miejsca: kiedy, kto i jak długo stacjonował w tym miejscu.
   Po omówieniu historii związanej z pobytem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na terenie Gminy Firlej udaliśmy się w rejon „PAŁACU”, gdzie na wszystkich czekała wojskowa grochówka, przygotowana przez panie kucharki z Zespołu Szkół w Firleju. Grochówka według oceny obecnych była przepyszna. Wszystkim uczestnikom Rajdu zapewniono napoje oraz ubezpieczenie.
   Organizację biwaku i poczęstunku przygotowali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, którym składamy podziękowanie. Ognisko przygotował już po raz trzeci Pan Leśniczy Jacek Piela.
   W trakcie konsumpcji Prowadzący Pan Jan Jezior podziękował Panu Wójtowi Sławomirowi Cieszko, który reprezentując Gminę Firlej był głównym sponsorem Rajdu. To dzięki niemu zakupiono pamiątkowe opaski, wieńce, znicze, opłacono wydruk plakatów, zaproszeń, podziękowań, opłacono poczęstunek wojskową grochówką, zapewniono kompleksową obsługę rajdu. Po tych słowach uczestnicy brawami podziękowali Panu Wójtowi. Podziękowania złożono również sponsorom z Firleja za zakup profesjonalnego megafonu na potrzeby Koła Historycznego Armii Krajowej w Firleju. Podziękowano także dyrektorowi i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju. Na zakończenie wystąpienia uczestnicy rajdu brawami podziękowali wszystkim sponsorom. Następnie odbył się konkurs z wiedzy historycznej na temat 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, uczestnicy konkursu otrzymali 10 nagród, później rozlosowano 20 nagród wśród uczestników Rajdu. Zabawa była bardzo fajna. Po konkursie poczęstowano uczestników Rajdu kiełbaskami z ogniska oraz pączkami. Nagrody konkursowe, poczęstunek kiełbaskami i pączkami ufundowało Stowarzyszenie „ToMyRazem”, finansowanych w ramach Projeku FIO.
   Około godz. 1330 wszyscy udali się zwartą grupą w rejon Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, gdzie zrobiono pamiątkowe zdjęcie oraz rozdano podziękowania za uczestnictwo w Rajdzie.
   Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu. Szczególnie podziękowania składam Panu Wójtowi, jego zastępcy oraz Paniom i Panom zatrudnionym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju.
   Zapraszam do uczestnictwa w Rajdzie w roku 2019. Rajd liczył około 22km.
   Dziękuję!

Opracował Jan Aleksander Jezior
Firlej, dn. 21.07.2018r.