sesja r g   Dnia 10 lipca 2018 roku (wtorek) o godz.9:00 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Firlej w 2018 roku.
  7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

 Adam Toboła