miniatura  

Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Firlej pok. nr 36 oraz na stronie internetowej www.firlej.pl oraz www.azbest.lubelskie.pl

Pobierz Dotyczy
 
pdf iconPobierz Zgłoszenie lokalizacji i ocena stanu