Zastępca Wójta Gminy
mgr Małgorzata Zagojska


nr pokoju: 24

Telefon: 81 857 50 41 wew. 20