Stanowisko Ds.
Wymiaru Podatków i Opłat

Agnieszka Flisiak


nr pokoju: 34

Telefon: 81 857 50 41 wew. 23