Stanowisko Ds.
Wymiaru Podatków i Opłat

Krystyna Kobus


nr pokoju: 34

Telefon: 81 857 50 41 wew. 23