Wójt Gminy Firlej
mgr inż. Sławomir Cieszko


nr pokoju: 22

Telefon: 81 857 50 41