Stanowisko Ds.
Planowania Przestrzennego

mgr inż. arch. Anna Jakoniuk


nr pokoju: 26

Telefon: 81 857 50 41 wew. 18